หนังสือนิทานช้างย้อยไม่มีเพื่อน ได้รับรางวัลประเภท “หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก” ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สร้างโดย ดร.สิริยากร กองทอง (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)

ผู้จัดทำ ดร.สิริยากร กองทอง

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3            หนังสือนิทานช้างย้อยไม่มีเพื่อน เกิดขึ้นจากการเข้ารับการอบรมคูปองครู ในปี 2560 หลักสูตรนิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม โดยดิฉันเป็นผู้บริหารจัดการในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้คัดเลือกผลงานการแต่งนิทานจากการอบรมทั่วประเทศ 3 รางวัล ดังนี้ 1) แอ่น แอน แอ๊น 2) ตั้มปะมาตั๊บ และ 3) ช้างย้อยไม่มีเพื่อน เพื่อผลิตเป็นหนังสือที่วางจำหน่ายจริงในท้องตลาด จากนั้นทางสำนักพิมพ์เพอลังอิ ได้นำส่งหนังสือนิทานทั้ง 3 เล่ม เข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 ปรากฏว่า หนังสือนิทานช้างย้อยไม่มีเพื่อน ได้รับรางวัลประเภท “หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก” ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2562 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดร.สิริยากร กองทอง และ คุณครูอุศนัน ขันสาคร โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้แต่งนิทาน ช้างย้อยไม่มีเพื่อน ซึ่งทั้งสองได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : http://plkit.com/content.php?nid=2 | เลขที่ข่าวอ้างอิง : 2